Opracowane przez: Małgorzata Sobiesiak

Opublikowane przez: Robert Wróbel

 

Zakończone Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro

Zakup i montaż wyposażenia oraz wykonanie interaktywnego stanowiska multimedialnego dla Muzeum Historycznego w Przasnyszu

23.03.2018

Pytania i odpowiedzi z dnia 03.04.2018

Zmiana treści SIWZ z dnia 03.04.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ I Instrukcja, wzór umowy, formularze

Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.04.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.04.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.05.2018

_____________________________________________________________________________________

Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania wraz z wyposażeniem dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu.

24.07.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ I Instrukcja, umowa, formularze

SIWZ II Projekt budowlany+instalacje+STWiOR

SIWZ III Projekt aranżacji i wystroju wnętrz

SIWZ IV Przedmiary-budowlany+instalacje

SIWZ V Przemiary robót-aranażacja wnętrz

Informacja z otwarcia ofert w dniu 8.08.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.08.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.09.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 13.09.2017

 


 

Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku byłego kina dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu.

17.06.2015 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16.07.2015)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.07.2015)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ I

SIWZ II

________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego

02.12.2014 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego - wyposażenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego - sprzęt komputerowy


Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu wraz z wyposażeniem

18.04.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ cz I

SIWZ cz II

Zapytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego