Opracowane przez: Małgorzata Sobiesiak

Opublikowane przez: Robert Wróbel

Dział Udostępniania Zbiorów i Usług Bibliotecznych

W skład Działu Udostępniania Zbiorów i Usług Bibliotecznych wchodzą następujące Oddziały:

1) Oddział dla Dorosłych,

2) Oddział dla Dzieci i Młodzieży.

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu funkcjonuje skomputeryzowany system gromadzenia i opracowania zbiorów MAK+.

Podstawowe kierunki polityki gromadzenia ustala dyrektor biblioteki na podstawie materiałów analityczno-syntetycznych.

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów jest odpowiedzialny przede wszystkim za praktyczną realizację poszczególnych elementów polityki gromadzenia zbiorów.

Dział Organizacyjno - Administracyjny i Gospodarczy

Do podstawowych zadań działu należy:

1) prowadzenie wszelkich spraw związanych z działalnością administracyjno-gospodarczą,

2) obsługa sekretariatu i prowadzenie spraw kancelaryjnych.

Filia Nr 1

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofiii Nałkowskiej

ul. Orlika 27 , 06-300 Przasnysz

tel. 29 714 10 27